Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần – Nhà đầu tư trong nước

bigmoneyvietnam - Ngày : 31/10/2018 05:26 - Lượt xem: 1157

Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần – Nhà đầu tư trong nước 

Bước 1: Lập và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá

1. Cá nhân

Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm có:

Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)

Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc

CMND/ Hộ chiếu

Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)

CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

2. Tổ chức

Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm có:

Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)

Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh

CMND/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật

Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)

CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc

Bước 2: Đặt cọc 

Tiền đặt cọc = Số lượng cổ phần đăng ký * Giá khởi điểm * 10%

Hình thức nộp tiền đặt cọc:

1. Chuyển khoản:

Tên chủ tài khoản: CN CTCP Chứng Khoán Sài Gòn tại Hà Nội o Số tài khoản: 22210000061688

Mở tại: BIDV – CN Thanh Xuân

Nội dung: <Tên tổ chức/cá nhân đăng ký><CMND/ĐKKD> Đặt cọc đấu giá <số lượng> CP của

<Tên Công ty đấu giá>

2. Nộp tiền mặt tại tại SSI:

Nội dung: <Tên tổ chức/cá nhân đăng ký><CMND/ĐKKD> Đặt cọc đấu giá <số lượng> CP của <Tên Công ty đấu giá>

      Ví dụ: Nguyễn Văn A 188 166 999  đặt cọc đấu giá 100.000 CP của Vietnam Airlines

 Bước 3: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư được SSI cấp duy nhất 01 (một) phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký tên, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu tham dự đấu giá

Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: Phiếu do SSI cấp, có đóng dấu treo của SSI và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát, trường hợp phiếu tham dự đấu giá viết tay thì không được viết bằng hai màu mực; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định tại nơi nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư yêu cầu SSI đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư làm đơn theo mẫu quy định đề nghị SSI cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Bước 4: Đấu giá

 Địa điểm và thời gian đấu giá theo quy định tại Quy Chế đấu giá

Bước 5: Nhận thông báo kết quả, thanh toán trúng đấu giá và nhận lại tiền cọc

SSI thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo Thông báo kết quả đấu giá nhận được từ Sở Giao Dịch

Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn quy định ở Thông báo kết quả đấu giá

Cách thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

Nội dung: [Tên tổ chức/cá nhân đăng ký] [CMND/ĐKKD] Nộp tiền mua [số lượng] CP của [Tên Công ty đấu giá]

  Ví dụ: Nguyễn Văn A 188 166 999 Nộp tiền mua 100.000 CP của Vietnam Airline

Nhà đầu tư có phiếu tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng giá được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần.

Hình thức nhận lại tiền cọc: Nhận tiền mặt tại SSI hoặc nhận chuyển khoản qua số tài khoản đã đăng ký trên Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần.

Lưu ý: Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc trong các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, cụ thể như sau:

Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định của Quy chế bán đấu giá hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt.


XEM CÁC BÀI VIẾT VỀ ĐẤU GIÁ TẠI ĐÂY


Tham gia ROOM ZALO trao đổi chung Tại đây!

Đăng ký nhận bản tin Nhận định cơ bản chuyên sâu Tại đây

Đăng ký nhận Tư vấn danh mục đầu tư Tại đây

Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 01254.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps