Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 22.03.2019

bigmoneyvietnam - Ngày : 23/03/2019 01:03 - Lượt xem: 208

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 22.03.2019

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ

QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 22/03/2019

NAV/CCQ  Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn
18.374,02  (Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* 
SSI-SCA -1,76%  1,17%  5,43% 83,74%
VN-Index -2,64%  1,69%   10,00% 62,28%

* Tính từ thời điểm thành lập Quỹ tại ngày 26/09/2014

 

CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN QUỸ SSI-SCA

CỔ PHIẾU % NAV CỔ PHIẾU % NAV
HPG 7,66% ACB  4,00%
CTD 6,55% MWG 3,76%
MBB 5,72% DXG 3,61%
FPT 5,29% PNJ 3,57%
PHR 5,01% ACV 3,27%

 

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ SSI-SCA

SSI-SCA VN-INDEX
P/E (12 tháng) 8,7x 16,6x
P/B 1,74x 2,55x
ROE 21,6% 16,8%
Lợi tức 1,85% 1,76%

Nguồn: Bloomberg, SSIAM

 

QUỸ SSIBF: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày 22/03/2019

NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn
11.256,30 (Theo Tuần) Từ đầu tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập
SSIBF -0,16% 0,16% 1,30%   12,56%

* Tính từ thời điểm thành lập Quỹ tại ngày 30/08/2017

 

CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA QUỸ SSIBF

Tài sản thu nhập cố định: Cổ phiếu:
Tỷ suất lợi tức 8,80% Lợi tức cổ phiếu 4,5%
Kỳ hạn bình quân 1,84 P/E bình quân 15,30

(Nguồn: SSIAM)

 

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở đầy đủ có  Tại đây

Xem bản tin tuần hoạt động quỹ mở gần nhất Tại đây


Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 0854.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps