Chứng khoán phái sinh

Cách giao dịch chứng quyền

Cách giao dịch chứng quyền

1.Cách để nhà đầu tư mua CW? Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm: IPO: Thứ nhất, nhà đầu tư có thể đăng ký mua CW vào thời điểm...
Đọc Thêm

26/06/2019

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO LÀ GÌ?

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO LÀ GÌ?

1. Chứng quyền đảm bảo là gì? Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền...
Đọc Thêm

26/06/2019

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG QUYỀN

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG QUYỀN

1.Giá của một chứng quyền luôn chịu tác động bởi các yếu tố sau: – Giá thị trường của chứng khoán cơ sở và giá thực hiện quyền: là hai yếu tố quan...
Đọc Thêm

26/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 23/05/2019

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Chỉ số VN30 tăng điểm đầu phiên hôm qua lên sát mốc 907 điểm, nhưng một lần nữa bên bán gia tăng...
Đọc Thêm

23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 22/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 22/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 22/05/2019 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Chỉ số VN30 hôm qua tiếp tục đà tăng lên sát...
Đọc Thêm

23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 21/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 21/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 21/05/2019 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Chỉ số VN30 giảm điểm nhẹ vào đầu phiên hôm...
Đọc Thêm

23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 20/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 20/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 20/05/2019 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Trong phiên cuối tuần qua, chỉ số VN30 tăng điểm...
Đọc Thêm

23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 14/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 14/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 14/05/2019 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Chỉ số VN30 chỉ giảm nhẹ vào đầu phiên hôm...
Đọc Thêm

23/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 13/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 13/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 13/05/2019 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG – CHỈ SỐ VN30 Nhận định kỹ thuật Chỉ số VN30 giằng co trong phiên cuối tuần qua,...
Đọc Thêm

23/05/2019