Chứng quyền

About Sounders U23

The Sounders U23 (est.2012) competes in the United Soccer League’s Premier Development League (PDL). The Sounders U23 are independently operated from the Seattle Sounders FC, under the ownership of Lane...
Đọc Thêm

14/04/2021

Cách giao dịch chứng quyền

Cách giao dịch chứng quyền

1.Cách để nhà đầu tư mua CW? Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm: IPO: Thứ nhất, nhà đầu tư có thể đăng ký mua CW vào thời điểm...
Đọc Thêm

26/06/2019

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO LÀ GÌ?

CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO LÀ GÌ?

1. Chứng quyền đảm bảo là gì? Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền...
Đọc Thêm

26/06/2019

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG QUYỀN

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG QUYỀN

1.Giá của một chứng quyền luôn chịu tác động bởi các yếu tố sau: – Giá thị trường của chứng khoán cơ sở và giá thực hiện quyền: là hai yếu tố quan...
Đọc Thêm

26/06/2019