DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 17.12.2018

bigmoneyvietnam - Ngày : 17/12/2018 10:47 - Lượt xem: 418

Danh mục Trading ngắn hạn 17.12.2018


DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN

STT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH
1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%
2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.5 6.18%
3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.3 5.16%
4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.4 -0.57%
5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ tức: 40%
6 BFC 21/11/2018 T+11 27.5 26.25 2.94% Cổ tức 20%
7 LPB 22/11/2018 T+10 9.4 9.6 2.13%
8 CEO 22/11/2018 T+10 13.3 14.3 7.52%
9 DGC 23/11/2018 T+9 48.4 48.4 0.00%
10 IDI 03/12/2018 T+4 10.6 10.35 -2.36%
11 BMP 04/12/2018 T+3 57.9 57.3 2.50% Cổ tức: 15%
12 LHG 11/12/2018 T+1 20.4 20.8 1.96%

 

GIAO DỊCH ĐÃ CHỐT

STT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ BÁN NGÀY BÁN LÃI/LỖ
1 ANV 8/11/2018 T+18 26.3 30.08 26/11/2018 17.11%
2 FMC 8/11/2018 T+18 28.5 31.2 26/11/2018 9.47%

Hãy cùng tham gia với chúng tôi và nhà đầu tư khác tại đây: https://zalo.me/g/jbpdpo066


Đăng ký nhận bản tin Nhận định cơ bản chuyên sâu Tại đây

Đăng ký nhận Tư vấn danh mục đầu tư Tại đây

Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 0854.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Hãy cùng tham gia với chúng tôi và nhà đầu tư khác tại đây


Đăng ký nhận bản tin Nhận định cơ bản chuyên sâu Tại đây

Đăng ký nhận Tư vấn danh mục đầu tư Tại đây

Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 0854.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps