Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

bigmoneyvietnam - Ngày : 22/01/2019 02:26 - Lượt xem: 304

   Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Thái Hòa
 • Địa chỉ: Số 15, Khối Liên Thắng, P. Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: (02383) 811 163                    Fax: (02383) 811 163
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa
 • Vốn điều lệ: 55.074.020.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 5.425.502 cổ phần (chiếm tỷ lệ 98,51% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 5.425.502 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

 

2.Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Đấu giá

Các chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
– Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.49 1.50
– Hệ số thanh toán nhanh 1.29 1.28
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
– Hệ số nợ/Tổng Tài sản 5.13% 4.89%
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 5.41% 5.14%
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
– Hệ số LNST/DTT 3.41% 3.84%
– Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE) 0.33% 0.33%
– Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 0.32% 0.31%
– Hệ số LN từ HĐKD/DTT 3.26% 1.66%
– LNST trên vốn cổ phần (EPS) 0.37% 0%
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá CP                –                –
4. Chỉ số Forward 2018
– Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng) 5.88
– LNST kế hoạch (Tỷ đồng) 0.08
– Cổ tức 30.00%

(Theo Công bố thông tin)

 

3.Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

  Thời gian Ngày Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền 08h00 – 15h30 21/01/2019 18/02/2019 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá Trước 16h00 ngày 21/02/2019
Đấu giá 08h30 25/02/2019 Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần 08h00 – 16h00 26/02/2019 04/03/2019 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc 08h00 – 16h00 27/02/2019 – 04/03/2019

 

(Lưu ý: SSI sẽ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của NĐT tại Chi nhánh Hà Nội đến 15h30, ngày 18/02/2019, các CN/PGD còn lại sẽ kết thúc thời gian nhận hồ sơ sớm hơn 01h30 để đảm bảo hồ sơ và các thủ tục của NĐT được chuyển đến HNX kịp thời.)

– Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)

– Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps