Đấu giá CP của CTCP Gỗ Tân Mai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

bigmoneyvietnam - Ngày : 07/12/2018 09:47 - Lượt xem: 375

Đấu giá CP của CTCP Gỗ Tân Mai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Gỗ Tân Mai
 • Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (0251) 3822258 – 3823730                  Fax: (0251) 3823731
 • Ngành nghề kinh doanh: May mặc, sản xuất ván ép; …
 • Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 3.269.500 cổ phần (70,13% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 2.284.500 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 36.500 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Gỗ Tân Mai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

 

2.Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Đấu giá

Các chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
– Hệ số thanh toán ngắn hạn 0.95 0.95
– Hệ số thanh toán nhanh 0.49 0.58
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
– Hệ số nợ/Tổng Tài sản 0.47 0.43
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0.87 0.75
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
– Hệ số LNST/DTT 0.31% 4.24%
– Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE) 0.99% 11.77%
– Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 0.50% 6.51%
– Hệ số LN từ HĐKD/DTT 0.30% 3.12%
– LNST trên vốn cổ phẩn 2.16% 25.89%
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá CP 10.00% 15.00%
4. Chỉ số Forward 2018
– Doanh thu Kế hoạch (Tỷ đồng) 220.00
– LNST kế hoạch (Tỷ đồng) 3.70
– Cổ tức 10.00%

(Theo Công bố thông tin)

 

3.Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

  Thời gian Ngày Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền 08h00 – 16h00 07/12/2018 18/12/2018 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá Trước 15h00 ngày 24/12/2018
Đấu giá 15h00 26/12/2018 Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần 08h00 – 16h00 27/12/2018 02/01/2019 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc 08h00 – 16h30 27/12/2018 04/01/2019

(Lưu ý: SSI sẽ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của NĐT tại Chi nhánh Nguyễn Công Trứ đến 16h00, ngày 18/12/2018, các CN/PGD còn lại sẽ kết thúc thời gian nhận hồ sơ sớm hơn 01h30 để đảm bảo hồ sơ và các thủ tục của NĐT được chuyển đến HOSE kịp thời.)

 

– Nhấn vào đây để xem chi tiết các PGD/CN tại SSI nhận hồ sơ đấu giá và hướng dẫn nộp cọc.

– Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)

 

 

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps