Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

bigmoneyvietnam - Ngày : 16/01/2019 02:38 - Lượt xem: 373

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk
 • Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: (0262) 3852619
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
 • Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 18.348.200 cổ phần (58,21% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 15.444.800 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

 

2.Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Đấu giá

Các chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
– Hệ số thanh toán ngắn hạn 2.53 2.41
– Hệ số thanh toán nhanh 2.07 1.95
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
– Hệ số nợ/Tổng Tài sản                –                –
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu                –                –
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
– Vòng quay hàng tồn kho 2.41 2.50
– Vòng quay tổng tài sản 0.31 0.33
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
– Hệ số LNST/DTT 3.43% 3.13%
– Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE) 1.21% 1.18%
– Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 1.08% 1.04%
5. Chỉ số Forward 2019
– Doanh thu Thuần (Tỷ đồng) 150.00
– LNST kế hoạch (Tỷ đồng) 9.00
– Cổ tức 1.30%

(Theo Công bố thông tin)

 

3.Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.

  Thời gian Ngày Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền 08h00 – 16h00 07/01/2019 23/01/2019 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá Trước 15h00 ngày 29/01/2019
Đấu giá 15h00 31/01/2019 Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Nộp tiền mua cổ phần 08h00 – 16h00 01/02/2019 15/02/2019 Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc 08h00 – 16h30 01/02/2019 14/02/2019

(Lưu ý: SSI sẽ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của NĐT tại Chi nhánh Nguyễn Công Trứ đến 16h00, ngày 23/01/2019, các CN/PGD còn lại sẽ kết thúc thời gian nhận hồ sơ sớm hơn 01h30 để đảm bảo hồ sơ và các thủ tục của NĐT được chuyển đến HOSE kịp thời.)

 

– Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)

– Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps