Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

bigmoneyvietnam - Ngày : 29/01/2019 09:58 - Lượt xem: 446
1.     Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dược phẩm Trung ương 3
 • Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3842576                     Fax: (0225) 3823125                                                     
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu…
 • Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 850.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Đấu giá
Các chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
– Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.86
2.05
– Hệ số thanh toán nhanh
0.89
0.97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
– Hệ số nợ/Tổng Tài sản
32.96
32.05
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
49.16
47.17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
– Vòng quay hàng tồn kho
4.30
2.26
– Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
1.14
1.04
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
– Hệ số LNST/DTT
9.50%
11.89%
– Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)
17.26%
26.28%
– Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)
12.10%
18.74%
– Hệ số LN từ HĐKD/DTT
11.40%
14.42%
– LNST trên vốn cổ phần (EPS)
3,312
5,243
4. Chỉ số Forward 2019
– Doanh thu thuần Kế hoạch (Tỷ đồng)
400.00
– LNTT kế hoạch (Tỷ đồng)
44.00
– Cổ tức
Tối thiểu 40%
(Theo Công bố thông tin)
3.     Thông tin về thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá.
 
Thời gian
Ngày
Địa điểm
Đăng ký và nộp tiền
08h00 – 15h30
28/01/2019 – 28/02/2019
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Nộp Phiếu tham dự đấu giá
Trước 16h00 ngày 05/03/2019
Đấu giá
09h30
07/03/2019
Sở GDCK Hà Nội (HNX)
Nộp tiền mua cổ phần
08h00 – 16h00
08/03/2019 – 14/03/2019
Các CN/PGD nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Hoàn trả tiền cọc
08h00 – 16h00
12/03/2019 – 15/03/2019
(Lưu ý: SSI sẽ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của NĐT tại Chi nhánh Hà Nội đến 15h30, ngày 28/02/2019các CN/PGD còn lại sẽ kết thúc thời gian nhận hồ sơ sớm hơn 01h30 để đảm bảo hồ sơ và các thủ tục của NĐT được chuyển đến HNX kịp thời.)
 
– Nhấn vào đây để xem chi tiết về thông tin đấu giá. (Mẫu đơn đăng ký đấu giá, Bản cáo bạch, BCTC, Quy chế…)
– Nhấn vào đây để xem danh mục các cuộc đấu giá tại SSI đang làm đại lý.

Liên hệ với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 01254.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps