Dịch vụ

Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

1.     Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dược phẩm Trung ương 3 Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Điện...
Đọc Thêm

29/01/2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019 Danh mục trading ngắn hạn STT Cổ phiếu Ngày mua Giá Mua Thời Gian Giá Hiện Tại Ngày Bán Lãi/Lỗ Trạng Thái 1 HVN 21/01/2019 36 T+4 37.2 23/01/2019 3.33% Nắm...
Đọc Thêm

23/01/2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019 Ngày giao dịch đầu tiên/ bổ sung/thay đổi niêm yết STT Mã CK Tên chứng khoán Ngày hiệu lực VSD Ngày hiệu lực trên AFE Tại...
Đọc Thêm

23/01/2019

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Cửa Lò Địa chỉ:...
Đọc Thêm

22/01/2019

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

   Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Thái Hòa Địa...
Đọc Thêm

22/01/2019

Thông tin CK Niêm yết  18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019 Cổ phiếu đăng ký / đăng ký bổ sung STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP ĐK/ bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày...
Đọc Thêm

22/01/2019

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk 1. Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp...
Đọc Thêm

16/01/2019

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018 Thay đổi tên tổ chức phát hành STT  Mã CK Tên mới tổ chức phát hành Tên ban đầu Ngày hiệu lực trên G3 Ngày hiệu lực...
Đọc Thêm

29/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018 Cổ phiếu đăng ký, lưu ký mới STT Mã CK Tên Chứng khoán  Số lượng CK Ngày nhận LK VSD GD tại sàn 1 MSR11808 Trái phiếu MSR112023 15,000,000 25/12/2018 HNX   Ngày...
Đọc Thêm

27/12/2018