Kết quả đấu giá

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU Ngày đấu giá: 15/10/2018 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU Ngày đấu giá: 09/10/2018 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa Tên...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU Ngày đấu giá: 06/09/2018 Tên tổ chức...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV Ngày đấu giá: 05/09/2018 Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công...
Đọc Thêm

16/10/2018

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu Ngày đấu giá: 23/07/2018 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban...
Đọc Thêm

16/10/2018