Kết quả đấu giá

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮUNgày đấu giá: 29/03/2019Tên tổ chức sở hữu cổ...
Đọc Thêm

01/04/2019

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT DO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH SỞ HỮUNgày...
Đọc Thêm

01/04/2019

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3  Ngày đấu giá: 07/03/2019Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ...
Đọc Thêm

01/04/2019

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮUNgày đấu giá: 15/10/2018Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮUNgày đấu giá: 09/10/2018Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh HòaTên...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮUNgày đấu giá: 06/09/2018Tên tổ chức...
Đọc Thêm

16/10/2018

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTVNgày đấu giá: 05/09/2018Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công...
Đọc Thêm

16/10/2018

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữuNgày đấu giá: 23/07/2018Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban...
Đọc Thêm

16/10/2018