Đấu giá

Đấu giá CP của CTCP Công nghệ và truyền hình do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Công nghệ và truyền hình do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Công nghệ và truyền hình do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp   Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Công...
Đọc Thêm

30/11/2018

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Bạc Liêu do UBND tỉnh Bạc Liêu nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Bạc Liêu do UBND tỉnh Bạc Liêu nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Bạc Liêu do UBND tỉnh Bạc Liêu nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp   Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Bạc Liêu Địa...
Đọc Thêm

30/11/2018

Đấu giá CP của CTCP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát...
Đọc Thêm

30/11/2018

Đấu giá CP của CTCP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông do VNPT nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông do VNPT nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông do VNPT nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông Địa...
Đọc Thêm

27/11/2018

Đấu giá CP của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thiết...
Đọc Thêm

27/11/2018

Đấu giá CP của CTCP Đồng Việt Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Đồng Việt Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Đồng Việt Thành do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đồng...
Đọc Thêm

05/11/2018

Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần – Nhà đầu tư trong nước

Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần – Nhà đầu tư trong nước

Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần – Nhà đầu tư trong nước  Bước 1: Lập và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá 1. Cá nhân Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm có: Phiếu...
Đọc Thêm

31/10/2018

Cập nhật SCIC thoái vốn tại VCG

SCIC đã thông báo đấu giá 254,9 triệu cổ phiếu VCG theo hình thức đấu giá trọn lô vào ngày 22/11/2018. Thông qua việc bán 57,71% cổ phần, SCIC sẽ thực hiện thoái...
Đọc Thêm

29/10/2018

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức...
Đọc Thêm

29/10/2018