Đấu giá

Đấu giá CP của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Đấu giá CP của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Đấu giá CP của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cảng Nha Trang Địa chỉ: Số 05 Trần...
Đọc Thêm

16/10/2018

Đấu giá CP của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP...
Đọc Thêm

16/10/2018

Đấu giá CP Eximbank do Vietcombank sở hữu

Đấu giá CP Eximbank do Vietcombank sở hữu

Đấu giá CP của CTCP Phát triển Nhà Bình Đa do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân...
Đọc Thêm

16/10/2018

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé   1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé Địa chỉ: Quốc...
Đọc Thêm

16/10/2018

Đấu giá CP của CTCP Điện nước An Giang do UBND tỉnh An Giang nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Điện nước An Giang do UBND tỉnh An Giang nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Điện nước An Giang do UBND tỉnh An Giang nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Điện nước An Giang Địa chỉ:...
Đọc Thêm

16/10/2018

Đấu giá CP MBBank do Vietcombank sở hữu

Đấu giá CP MBBank do Vietcombank sở hữu

Đấu giá CP MBBank do Vietcombank sở hữu 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân Đội Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, P. Cát...
Đọc Thêm

16/10/2018