Lưu ký chứng khoán

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019 Ngày giao dịch đầu tiên/ bổ sung/thay đổi niêm yếtSTT Mã CK Tên chứng khoán Ngày hiệu lực VSD Ngày hiệu lực trên AFE Tại...
Đọc Thêm

23/01/2019

Thông tin CK Niêm yết  18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019Cổ phiếu đăng ký / đăng ký bổ sungSTT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP ĐK/ bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày...
Đọc Thêm

22/01/2019

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018 Thay đổi tên tổ chức phát hànhSTT Mã CKTên mới tổ chức phát hànhTên ban đầuNgày hiệu lực trên G3Ngày hiệu lực...
Đọc Thêm

29/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018Cổ phiếu đăng ký, lưu ký mớiSTT Mã CK Tên Chứng khoán  Số lượng CK Ngày nhận LK VSD GD tại sàn1 MSR11808 Trái phiếu MSR112023 15,000,000 25/12/2018 HNX  Ngày...
Đọc Thêm

27/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018Hủy đăng ký trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếuSTTMãTênSố lượng Ngày hiệu lực trên AFENgày hiệu lực tại VSDGhi...
Đọc Thêm

21/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018Cổ phiếu đăng ký bổ sungSTT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày nhận...
Đọc Thêm

19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018Điều chỉnh tăng/ giảm số lượng CP/TP/CCQ lưu hànhSTT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP điều chỉnh tăng...
Đọc Thêm

18/12/2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018Điều chỉnh tăng/ giảm số lượng CP/TP/CCQ lưu hànhSTT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP điều chỉnh...
Đọc Thêm

14/12/2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018Ngày giao dịch đầu tiên/ bổ sung/thay đổi niêm yếtSTT Mã CK Tên chứng khoán Ngày hiệu lực VSD Ngày hiệu lực trên G3 Tại sàn Ghi...
Đọc Thêm

14/12/2018