Dịch vụ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Cửa Lò Địa chỉ:...
Đọc Thêm

22/01/2019

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

   Đấu giá CP của CTCP Cấp nước Thái Hòa do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ 1.Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Thái Hòa Địa...
Đọc Thêm

22/01/2019

Thông tin CK Niêm yết  18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019 Cổ phiếu đăng ký / đăng ký bổ sung STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP ĐK/ bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày...
Đọc Thêm

22/01/2019

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk 1. Thông tin doanh nghiệp Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp...
Đọc Thêm

16/01/2019

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018 Thay đổi tên tổ chức phát hành STT  Mã CK Tên mới tổ chức phát hành Tên ban đầu Ngày hiệu lực trên G3 Ngày hiệu lực...
Đọc Thêm

29/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018 Cổ phiếu đăng ký, lưu ký mới STT Mã CK Tên Chứng khoán  Số lượng CK Ngày nhận LK VSD GD tại sàn 1 MSR11808 Trái phiếu MSR112023 15,000,000 25/12/2018 HNX   Ngày...
Đọc Thêm

27/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018 Hủy đăng ký trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu STT Mã Tên Số lượng  Ngày hiệu lực trên AFE Ngày hiệu lực tại VSD Ghi...
Đọc Thêm

21/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018 Cổ phiếu đăng ký bổ sung STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày nhận...
Đọc Thêm

19/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 18.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 18.12.2018 DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN STT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH 1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76% 2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.5 6.18% 3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.3 5.16% 4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.4 -0.57% 5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

18/12/2018