Sàn OTC

Thị trường OTC

Thị trường OTC

1.Thị trường OTC là gì? Thị trường OTC hay còn gọi là thị trường phi tập trung, là thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định...
Đọc Thêm

29/10/2018