DRC – Chi phí mở rộng thấp hơn so với dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận

bigmoneyvietnam - Ngày : 12/03/2019 08:54 - Lượt xem: 94

drc

• Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 4,6% lên 22.900VND/cổ phiếu.

• Việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu nói trên phản ánh việc chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 thêm 18% với việc điều chỉnh giảm giả định chi phí bảo dưỡng khi chi phí thi công Giai đoạn 2 nhà máy lốp radial của DRC thấp hơn so với dự kiến.

• Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 sẽ giảm 14% so với năm 2018 vì chúng tôi giả định chi phí khấu hao sẽ tăng do Giai đoạn 2 nhà máy lốp radial đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, LNST sau lợi ích CĐTS 2020 sẽ tăng 13% do kết quả năm 2019 thấp và LNST sau lợi ích CĐTS 2021 tăng mạnh 106% vì chúng tôi giả định Giai đoạn 1 nhà máy lốp radial sẽ kết thúc khấu hao vào 2020.

• Chúng tôi tiếp tục giữ thái độ thận trọng về triển vọng của DRC do khả năng cạnh tranh kém khiến công ty không thể chuyển giá đầu vào mà không mất thị phần khi giá đầu vào biến động.

• Khả năng tăng trưởng vượt dự báo nếu có: Vinachem thoái vốn và các biện pháp bảo hộ thương mại dành cho các doanh nghiệp trong nước.

• Rủi ro: Cạnh tranh tiếp tục gay gắt do các sản phẩm Trung Quốc và giá đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt là cao su (chiếm 60%-70% giá vốn hàng bán của DRC) và carbon đen (chiếm 20%).

Chi phí đầu tư bảo dưỡng dự kiến sẽ thấp hơn so với dự báo trước đây. Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định chi phí bảo dưỡng từ 40 tỷ đồng/năm xuống 35 tỷ đồng/năm vì chi phí thi công giai Goạn 2 nhà máy lốp radial chỉ 511 tỷ đồng, thấp hơn so với giả định trước đây của chúng tôi là 704 tỷ đồng. Ban lãnh đạo tuy không giải thích vì sao vốn đầu tư XDCB thấp hơn nhưng khẳng định vẫn dự kiến mở rộng công suất lên 600.000 lốp radial/năm đối với Giai đoạn 2. Điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 với việc điều chỉnh giảm giả định chi phí khấu hao dành cho Giai đoạn 2 nhà máy lốp radial từ 70 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng. Điều này khiến chúng tôi điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp lốp radial năm 2019 từ -0,2% lên 1,2%. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 thêm 18%, từ 101 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng.

Dự báo lợi nhuận 2021 sẽ tăng mạnh nhờ Giai đoạn 1 nhà máy lốp radial hoàn tất khấu hao. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021 sẽ tăng mạnh 106% lên 276 tỷ đồng với giả định chi phí khấu hao nhà máy lốp radial sẽ giảm 68% xuống 72% sau khi Giai đoạn 1 hoàn tất khấu hao. Chúng tôi xin lưu ý rằng tác động của việc hoàn tất khấu hao Giai đoạn 1 đối với lợi nhuận sẽ lớn hơn so với Giai đoạn 2 vì thời gian khấu hao Giai đoạn 1 chỉ 7 năm, ngắn hơn so với thời gian khấu hao Giai đoạn 2 (10 năm). Ngoài ra, vốn đầu tư XDCB Giai đoạn 1 (1,7 nghìn tỷ đồng) cao hơn nhiều so với Giai đoạn 2 (511 tỷ đồng).

(Nguồn: VCSC)

Tin Liên Quan

[contact-form-7 404 "Not Found"]