GTN – KQLN các mảng đều thấp hơn kỳ vọng trong Quý 4/2018

bigmoneyvietnam - Ngày : 11/02/2019 09:29 - Lượt xem: 154

gtn

CTCP GTNfoods (GTN) công bố KQLN 2018 kém khả quan với LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh 81% so với năm 2017 xuống 8 tỷ đồng do lợi nhuận từ Mộc Châu Milk (MCM), công ty con mang lại LN chính cho GTN, giảm và lợi nhuận ngoài hoạt động cốt lõi cũng thấp hơn. Tính riêng Quý 4/2018, GTN lỗ ròng 18 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2018, LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn 80% so với dự báo của chúng tôi do (1) doanh thu và biên lợi nhuận từ HĐKD từ sữa thấp hơn so với dự báo, (2) Vinatea trích lập thêm dự phòng cho các khoản phải thu đã có trước cổ phần hóa. Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh giảm dự báo sau khi có thêm các nhận định toàn diện hơn.

Chúng tôi ước tính LNST của MCM giảm 14% do chi phí quảng cáo, khuyến mãi tăng và thuế suất tăng, phần nào được bù đắp nhờ giá nguyên liệu diễn biến thuận lợi. Tuy đã phục hồi trong Quý 4/2018 khi tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ sữa của MCM tính chung cả năm vẫn giảm 1% dù chi phí bán hàng tăng mạnh 17% để tài trợ các chiến dịch xây dựng thương hiệu và khuyến mãi trong 6 tháng cuối năm. Lợi nhuận còn bị ảnh hưởng do thuế suất tăng từ 5% năm 2017 lên 9% năm 2018. Giá sữa thu mua phần nào hỗ trợ lợi nhuận mảng sữa năm 2018 vì biên lợi nhuận gộp từ sữa tăng 1,8 điểm % so với năm 2017 lên 21,4% năm 2018.

Mạng lưới phân phối của MCM hiện đang được mở rộng nhưng tỷ lệ thâm nhập tại các điểm bán lẻ còn thấp. GTN cho biết MCM đã có thêm khoảng 20.000 điểm bán lẻ sữa trong năm 2018, qua đó nâng tổng số điểm bán lẻ lên khoảng 80.000. Tuy nhiên, do cạnh tranh gay gắt, các nỗ lực mở rộng mạng lưới bán lẻ của MCM vẫn chưa tạo nên tăng trưởng doanh thu một cách tương xứng.

Lỗ từ hoạt động chăn nuôi heo giảm. Công ty dự kiến sẽ duy trì hoạt động này tại quy mô nhỏ trong khi tìm kiếm cơ hội để thoái vốn. Cả doanh thu và lỗ gộp từ chăn nuôi heo trong năm 2018 đều giảm khoảng 70% xuống lần lượt 38 tỷ đồng và 10 tỷ đồng sau khi công ty quyết định giảm quy mô hoạt động này trong bối cảnh giá thịt heo gặp khủng hoảng năm 2017. Công ty cho biết đã giảm quy mô đàn heo từ 3.600 con nái vào đầu năm 2017 xuống 500 con nái vào cuối năm 2018 và nhiều khả năng sẽ duy trì quy mô này đến khi GTN thoái vốn khỏi các công ty con trong lĩnh vực chăn nuôi heo.

Dự phòng cho các khoản phải thu phát sinh trước cổ phần hóa ảnh hưởng đến Vinatea dù lợi nhuận gộp cải thiện. Sau đợt thanh lý một lượng lớn hàng tồn kho năm 2017, lợi nhuận gộp của Vinatea tăng mạnh 86% lên 38 tỷ đồng trong khi doanh thu giảm 20% năm 2018. Lý do là năm 2017, doanh thu từ phụ phẩm, có biên lợi nhuận thấp và dự phòng cho hàng tồn kho đã ảnh hưởng  đến biên lợi nhuận gộp của Vinatea. Trong khi đó, trong Quý 4/2018, Vinatea đã ghi nhận 10 tỷ đồng dự phòng cho các khoản phải thu nói trên, vốn phát sinh trước khi GTN sáp nhập Vinatea.

Lãi bất thường giảm, càng ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất so với năm 2017. Lợi nhuận bất thường giảm một nửa xuống 24 tỷ đồng trong năm 2018 từ 45 tỷ đồng trong năm 2017. Trong khi GTN ghi nhận lợi nhuận bất thường năm 2017 chủ yếu nhờ định giá lại cổ phần của GTN tại Vilico (VLC, nắm cổ phần 51% tại MCM), lợi nhuận bất thường năm 2018 có được nhờ thoái vốn từ các tài sản ngoài hoạt động cốt lõi. Chúng tôi xin lưu ý rằng tại ĐHCĐ 2018, GTN đã đề ra mục tiêu lợi nhuận thuần từ thoái vốn ngoài cốt lõi đạt tổng cộng 110 tỷ đồng. Việc thanh lý các tài sản nói trên (phần lớn do Vinatea sở hữu) chậm hơn dự kiến vì quy trình quyết toán cổ phần hóa của Nhà nước tại Vinatea vẫn chưa hoàn tất. Ban lãnh đạo dự kiến quy trình này sẽ hoàn tất trong Quý 1/2019

gtn

(Nguồn: VCSC)

Tin Liên Quan

[contact-form-7 404 "Not Found"]