HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI VPS

bigmoneyvietnam - Ngày : 01/06/2019 12:54 - Lượt xem: 8120

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TẠI VPS

Cách 1: Nộp trực tiếp tiền mặt tại bất kì chi nhánh/ phòng giao dịch nào của VPS

  • Bước 1: Nhận giấy nộp tiền vào tài khoản
  • Bước 2: Ghi rõ Nội dung thanh toán trên Giấy nộp tiền

 

Cách 2: Chuyển khoản trực tuyến qua ngân hàng:

Đối với các Ngân hàng hỗ trợ, anh, chị có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng đó để chuyển tiền trực tuyến từ Tài khoản của mình tới Tài khoản VPS. Mức phí chuyển tiền được quy định bởi Ngân hàng cung cấp dịch vụ

 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG NHẬN CHUYỂN KHOẢN VÀ NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN NHƯ SAU 

Ngân hàngNội dung chuyển tiền
VPBank (NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng).1/ Ngân hàng: VPBank  (NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) – CN Đông Đô – Hà Nội

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 2644991

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

BIDV (NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam)1/ Ngân hàng: BIDV (NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam) – CN Hà Thành  – Hà Nội

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 1221 0000 2294 69

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

TECHCOMBANK (NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam)1/ Ngân hàng: TECHCOMBANK (NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam) – CN Hai Bà Trưng

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 1902 3261 4019 92

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

VIETINBANK (NH TMCP Công Thương Việt Nam)1/ Ngân hàng: VIETINBANK (NH TMCP Công Thương Việt Nam)– CN Hai Bà Trưng

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 111 000 129 726

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

SACOMBANK (NH TMCP Sài Gòn Thương Tín)1/ Ngân hàng: SACOMBANK (NH TMCP Sài Gòn Thương Tín) PGD Chợ Mơ – CN Hà Nội

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 0200 4097 8977

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

VIETCOMBANK (NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam)1/ Ngân hàng: VIETCOMBANK (NH TMCP Ngoại Thương Việt  Nam)- CN Hoàn Kiếm – Hà Nội

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 030 100 035 8958

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

ACB (NH TMCP Á Châu)1/ Ngân hàng: ACB (NH TMCP Á Châu)- Hội sở

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 1501 1160 9

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

MARITIMEBANK (NH TMCP Hàng Hải Việt Nam)1/ Ngân hàng: MARITIMEBANK (NH TMCP Hàng Hải Việt Nam) – Hội sở

 2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 0110 1010 208736

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

TPBANK (NH TMCP Tiên Phong)1/ Ngân hàng: TPBANK (NH TMCP Tiên Phong) –Hội sở

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 0016 9608 137

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

NCB (NH TMCP Quốc Dân)1/ Ngân hàng: NCB (NH TMCP Quốc Dân) –CN Hà Nội

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 1000 00 646 762

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

AGRIBANK (NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam)1/ Ngân hàng: AGRIBANK CN  Hà Thành

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 130 320 105 1557

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

MBBANK1/ Ngân hàng: MBBANK  – sở giao dịch 1 

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 0021105534008

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

SCB ( Ngân hàng TMCP SàiGòn)1/ Ngân hàng: SCB ( Ngân hàng TMCP Sài Gòn) CN Hai Bà Trưng

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 1890110724860001

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

SHB (NH TMCP Sài Gòn- HàNội)1/ Ngân hàng: SHB (NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội)- Phòng Giao Dịch Bạch Mai

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 101 04252 92

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

VIB 1/ Ngân hàng: VIB – Hội sở

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 039 704 069 9999 38

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

BVBank (Ngân hàng Bảo Việt)1/ Ngân hàng: BVBank (Ngân hàng Bảo Việt) – Sở giao dịch

2/ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
3/ Số TK: 100 510 33888 004

4/ Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C…. đuôi….của  <Họ tên>

Đuôi 1: tài khoản thường

Đuôi 6: tài khoản margin

Đuôi 8: tài khoản phái sinh

VD: Chuyển tiền vào tài khoản số 026C111222 đuôi 6 của Nguyễn Văn A

—-

Liên hệ với Big Money để được miễn phí phí giao dịch và trao đổi sâu hơn về danh mục và cơ hội đầu tư hấp dẫn 2019.

Điện thoại: Quang Vinh – 01254.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Fanpage: Big Money 

Group Facebook: Big Money – Diễn Đàn Nghiên Cứu & Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps