KDH – Bàn giao Jamila và triển khai dự án mới hỗ trợ lợi nhuận năm 2019

bigmoneyvietnam - Ngày : 17/04/2019 09:37 - Lượt xem: 113

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) diễn ra vào chiều hôm nay, ngày12/04/2019.

• Ban lãnh đạo đặt kế hoạch cho năm 2019 với doanh thu 3 nghìn tỷ đồng (+3% so với năm 2018) và LNST sau lợi ích CĐTS ở mức 900 tỷ đồng (+11% so với năm 2018), chủ yếu được ghi nhận từ công tác tiếp tục bàn giao Jamila và dự án mới được triển khai bán hàng trong năm. Mục tiêu trên lần lượt tương ứng với 75% và 101% dự báo của chúng tôi cho doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019.

• Năm nay, công ty dự kiến sẽ bán 200 căn hộ còn lại của dự án SaFira trong quý 2 (tổng 1.600 căn hộ, Quận 9) và triển khai các dự án mới, bao gồm Lovera Vista (1.300 căn hộ, Bình Chánh) và Venita Park (300 căn nhà liền kề/biệt thự, Quận 9). Kế hoạch này phù hợp với dự báo của chúng tôi.

• Cổ đông thông qua kế hoạch (1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,6%) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, và (2) phát hành 25% cổ phiếu thưởng. Kế hoạch cổ tức cho năm 2018 này có hình thức tương đương năm trước và dự kiến sẽ được thực hiện trong 6 tháng kể từ ngày ĐHCĐ thông qua.

• Kế hoạch cổ tức cho năm 2019 được thông qua ở mức 10% trên mệnh giá.

• Cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 6,2 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên (tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu hiện tại) với giá chào bán 15.000VND/cổ phiếu.

KDH tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm có vị trí tốt và phù hợp với nhu cầu thị trường. Công ty dự kiến sẽ bán 200 căn hộ còn lại của dự án SaFira trong quý 2/2019 (đã bán 85% trên tổng căn hộ của dự án) và triển khai dự án Lovera Vista và Venita Park trong năm nay. Kế hoạch này phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng trưởng 11%. Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 dự kiến tăng trưởng ổn định chủ yếu nhờ vào công tác tiếp tục bàn giao Jamila (dự án này đã bán hết 100%) và dự án mới được triển khai bán hàng trong năm.

Chi trả cổ tức năm 2018 là 10% mệnh giá (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu) và kế hoạch phát hành 25% cổ phiếu thưởng được thông qua. Cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,6%) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương đương năm trước và dự kiến sẽ được thực hiện trong 6 tháng kể từ ngày ĐHCĐ thông qua. Ngoài ra, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới) cũng được thông qua, và dự kiến sẽ có cùng ngày giao dịch không hưởng quyền cho việc chi trả cổ tức nói trên.

Phương án phát hành ESOP 2019 được thông qua. Tổng số lượng cổ phiếu sẽ phát hành là 6,2 triệu cổ phiếu (tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu hiện tại) với giá chào bán 15.000VND/cổ phiếu, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm. Cổ đông thông qua kế hoạch thưởng cho thành viên HĐQT và Ban điều hành ở mức 3% LNST nếu đạt kế hoạch năm 2019. Mức thưởng này khác với năm 2018 (tiền thưởng ở mức 10% phần LNST vượt kế hoạch của công ty).

(Nguồn: VCSC)

 

Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.

Điện thoại: Quang Vinh – 0854.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps