MBB – Cập nhật 6T2019

bigmoneyvietnam - Ngày : 01/08/2019 10:09 - Lượt xem: 560

MBB – Tín dụng và biên lãi ròng tiếp tục tăng trưởng tích cực

Tăng trưởng thu nhập của MBB trong nửa đầu năm 2019 tiếp tục tích cực nhờ tăng trưởng của thu nhập lãi và thu nhập dịch vụ.Mặc dù xu hướng hình thành nợ xấu mớđang có xu hướng gia tăng, việc lợi nhuận tăng trưởng cao cho phép ngân hàng xóa nợ sớm và duy trì chất lượng tài sản lành mạnh.

Lãnh đạo ngân hàng đã công bố kế hoạch phát hành 7,5% vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay, bao gồm phát hành mới 123 triệu cổ phiếu và bán 38,9 triệu cổ phiếu quỹ. Chúng tôi cho rằng nếu thành công, ngân hàng có thể thu về tối thiếu 4 nghìn tỷ và sẽ có đủ thặng dư vốn để phục vụ cho tăng trưởng ổn định trong vài năm tiếp theo. Đây cũng có thể là một yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu trong thời gian tới.

MBB hiện đang giao dịch ở mức 22.350 đồng, tương đương với PBR dự phóng 2019 là 1,2 lần. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này với giá mục tiêu là 30.500 đồng, cao hơn khoảng 36% so với giá thị trường hiện tại.

mbb

MBB tiếp tục đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tích cực với 4.875 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, và hoàn tất 51,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Động lực tăng trưởng tiếp tục nhờ thu nhập lãi tăng tích cực (do cả tín dụng tăng mạnh và biên lãi ròng mở rộng), cũng như tăng trưởng thu nhập dịch vụ. Các công ty con vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn ngân hàng mẹ khi tăng trưởng lợi nhuận ở ngân hàng mẹ thấp hơn một chút, ở mức 22,5% so với cùng kỳ.

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2/2019

Nhờ được công nhận tuân thủ theo tiêu chuẩn vốn Basel 2 vào tháng 4 nên MBB đã được NHNN nới thêm 4% hạn mức tăng trưởng tín dụng, nâng mức tối đa cho phép từ 13% lên 17%. Đến nửa đầu năm 2019, tổng tín dụng hợp nhất tăng 13,9% so với đầu năm lên 254,5 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 238,9 tỷ đồng (tăng 11,3% so với đầu năm) và trái phiếu doanh nghiệp đạt 15,6 tỷ đồng (tăng 87,7% so với đầu năm). Tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt 13,3%, trong khi chúng tôi ước tính rằng tăng trưởng tín dụng tại MCredit đã đạt xấp xỉ 31,8% so với đầu năm. Điều này có nghĩa rằng ngân hàng mẹ và MCredit có khoảng 3,7% và 5,2% hạn mức tăng trưởng tín dụng còn lại để sử dụng trong nửa cuối năm 2019.

Các khoản cho vay cá nhân tăng trưởng nhanh hơn so với cho vay chung khi đã tăng tới 15,6% trong khi tổng cho vay tăng 11,3% so với đầu năm. Tỷ lệ cho vay bán lẻ trong tổng danh mục đã tăng lên 39,2% vào giữa năm 2019 so với mức 34,4% vào giữa năm 2018.

Trong khi tín dụng được mở rộng mạnh mẽ, biên lãi ròng vẫn tích cực khi NIM (trượt 12 tháng) tăng 21 điểm cơ bản lên 4,7% vào quý 2/2019. Chúng tôi cho rằng NIM tiếp tục được cải thiện nhờ vào việc mở rộng cho vay bán lẻ và tín dụng tiêu dùng, nhờ đó thúc đẩy lợi suất tài sản tăng nhanh hơn so với chi phí vốn. Chi phí vốn tăng nhẹ 4 điểm cơ bản do tỷ lệ CASA giảm từ 39,0% vào giữa năm 2018 còn 33,0% vào giữa năm 2019.

Với việc tín dụng và biên lãi ròng đều mở rộng tích cực, thu nhập lãi thuần tăng 25,5% so với cùng kỳ và được dẫn dắt bởi tăng trưởng nhanh hơn của MCredit.

mbb

Thu nhập dịch vụ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn khả quan

Tăng trưởng thu nhập dịch vụ tiếp tục tích cực nhờ tăng trưởng phí thanh toán do ngân hàng mẹ đóng góp và thu nhập từ bảo hiểm do các công ty con đóng góp. Trong nửa đầu năm 2019, tăng trưởng thu nhập dịch vụ hợp nhất đạt 85,4% so với cùng kỳ và tăng trưởng thu nhập dịch vụ riêng lẻ đạt 72,2% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động bảo hiểm (nhờ MIC và MB Ageas Life) tăng 161,6% so với cùng kỳ và chiếm 60,5% tổng thu nhập dịch vụ. Phí thanh toán tăng 24,1% so với cùng kỳ và chiếm 19,8% tổng thu nhập dịch vụ. Theo đó, tỷ lệ thu nhập dịch vụ trong thu nhập hoạt động đã tăng từ 10,8% trong nửa đầu năm 2018 lên 15,6% trong nửa đầu năm 2019.

Nhìn chung, thu nhập hoạt động của ngân hàng mẹ tăng 18,7% so với cùng kỳ, còn thu nhập hoạt động hợp nhất tăng 28,7% so với cùng kỳ.

Xu hướng tăng nợ xấu hình thành mới

Trong khi chi phí dự phòng riêng lẻ chỉ tăng 9,3% so với cùng kỳ, thì chi phí dự phòng hợp nhất tăng 43,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất không đổi ở mức 1,3% (ngân hàng mẹ là 1,1%) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu hợp nhất đạt 97,6% (ngân hàng mẹ là 109,2%). Trong nửa đầu năm, ngân hàng đã xóa nợ 2.660 tỷ đồng khi các khoản nợ nhóm 3 và 4 tăng lần lượt 18,6% và 72,9%. Do đó, mặc dù tỷ lệ nợ xấu giữ nguyên, chúng tôi nhận thấy rằng xu hướng hình thành nợ xấu đang tăng lên khi tỷ lệ nợ đã xóa so với tổng dư nợ đã tăng dần kể từ năm 2016. Việc dịch chuyển và tăng cường cho vay bán lẻ có thể là lý do của xu hướng này. Cho đến nay, các tác động đến tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng còn chưa đáng kể nhờ ngân hàng có khả năng sinh lời tốt và có khả năng xóa nợ sớm, nhưng về lâu dài, xu hướng này nhiều khả năng sẽ gây áp lực đối với chất lượng tài sản và lợi nhuận của MBB.

mbb

Chi phí hoạt động tại ngân hàng mẹ tăng 19,2% còn chi phí hoạt động hợp nhất tăng 23,2% so với cùng kỳ. Tất cả các khoản mục chi phí hoạt động vẫn được kiểm soát chặt chẽ và tăng với tốc độ tương đương nhau. Do thu nhập hoạt động tăng nhanh hơn nên CIR được cải thiện từ 39,3% trong nửa đầu năm 2018 xuống còn 37,7%.

(Nguồn: VDSC)


Tham gia ROOM Zalo cập nhật cơ hội đầu tư ngay trong phiên tại đây: https://zalo.me/g/typzqx046


Cập nhật danh mục đầu tư tại ROOM VIP – BIG MONEY đến ngày 14/05/2019: https://bitly.vn/4286


Đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại VPS – CTCK số 1 Việt Nam về ưu đãi dành cho nhà đầu tư và tham gia ROOM VIP tại đây: https://goo.gl/6n94G1 

CTCP Chứng khoán VPSCTCK khác
 •  Miễn phí cơ sở
 • Phí từ 0.2-0.3%/giao dịch
 • Miễn phí phái sinh
 • Phí từ 6.000-8.000 VNĐ/HĐ
 • Lãi suất Margin thấp chỉ 9.8%/năm
 • Lãi suất Margin từ 13-15%
 • Margin cực cao ở hầu hết các mã
 • Tỷ lệ Margin bình thường, tối đa 5:5, và Margin ít mã
 • Miễn lãi T+2
 • Tính lãi T+2
 • Ký quỹ Phái sinh tỷ lệ thấp
 • Ký quỹ phái sinh tỷ lệ 16-18%
 • ROOM VIP – BIG MONEY – Tư vấn sinh lợi trên 80%
     x
 • Sản phẩm phân tích của Big Money Team
     x

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY 


Liên hệ với Big Money để mở tài khoản và được trao đổi sâu hơn về danh mục đầu tư hấp dẫn 2019.

Điện thoại: Quang Vinh – 097.882.1018 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps