Nhận định và Phân tích

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi nâng giá mục tiêu thêm 3,3% cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) do định giá RNAV (giá...
Đọc Thêm

22/08/2019

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

• Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng...
Đọc Thêm

22/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Vnindex đang duy trì đà tăng khá ổn định để tiến sát ngưỡng 1000 điểm, dòng tiền linh hoạt xoay...
Đọc Thêm

22/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường vẫn đang duy trì trạng thái khá cân bằng trong giai đoạn này, thanh khoản cũng ổn định...
Đọc Thêm

21/08/2019

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Phú Tài (PTB) đồng thời giữ nguyên giá mục tiêu với việc điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp...
Đọc Thêm

20/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 20/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 20/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Diễn biến của VNindex khá ổn định và cân bằng gần đây cho thấy thị trường đang bước vào vùng...
Đọc Thêm

20/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường vẫn xu hướng sideway quanh 960-980 trong giai đoạn này. Phiên hôm nay áp lực điều chỉnh sẽ...
Đọc Thêm

16/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Vnindex xu hướng tiếp tục giằng co quanh mốc 960-980 trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tập trung tận dụng...
Đọc Thêm

15/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/08/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/08/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Với tin đồn thị trường sẽ có 2 quỹ ETF mới với danh mục tập trung vào các mã hết room đã giúp...
Đọc Thêm

14/08/2019