Nhận định và Phân tích

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Dòng tiền suy yếu trở lại sau khi kết quả đề suất nâng tỷ trọng của VN lên trong rổ thị trường...
Đọc Thêm

27/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường bước vào tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10 thử thách vùng kháng cự mạnh 960-980...
Đọc Thêm

26/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường hiệu ứng tốt khi MSCI công bố về kế hoạch tăng tỷ trọng cổ phiếu VN từ 12.53% hiện...
Đọc Thêm

23/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Áp lực điều chỉnh để củng cố xu hướng vẫn tiếp tục gia tăng hơn vào cuối tuần khi kết quả...
Đọc Thêm

22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Diễn biến thị trường vẫn giằng co quanh mốc 940-945 điểm, tâm lý thận trọng vẫn đang ưu thế trong...
Đọc Thêm

21/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Tuần này thị trường sẽ tập trung vào đợt review của bộ chỉ số HOSE được công bố vào chiều...
Đọc Thêm

19/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Các thương vụ giao dịch lớn khá sôi động từ các cổ phiếu vốn hóa lớn liên tục được thực...
Đọc Thêm

15/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Mức phân hóa thị trường vẫn khá mạnh mẽ giúp điểm số tiếp tục duy trì, theo quan sát của chúng...
Đọc Thêm

14/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Các cổ phiếu trụ nâng đỡ thị trường trong khi các cổ phiếu midcap và penny bị chốt lời mạnh khi...
Đọc Thêm

13/10/2020