Nhận định thị trường

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường thử thách trở lại mốc 1200 điểm với khá ít thông tin hỗ trợ nhưng lại được trợ...
Đọc Thêm

02/03/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường dưới áp lực bán lớn trong bối cảnh các thị trường thế giới bị tác động bởi lợi...
Đọc Thêm

01/03/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của các quỹ mô phỏng theo bộ chỉ số MSCI review tháng 2, với...
Đọc Thêm

26/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường bị tác động nhất thời từ sự sụt giảm mạnh của thị trường chấu Á trong phiên...
Đọc Thêm

25/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Xu hướng thị trường tiếp tục tích lũy dưới vùng 1200 điểm trong ngắn hạn mà khó có thể bứt...
Đọc Thêm

24/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Margin có thể ảnh hưởng đến xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường khi mà hôm qua HSC bắt đầu...
Đọc Thêm

23/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu VN-INDEX hình thành nến tăng với thanh khoản trung bình tiếp nối sau bộ nến tăng “Ba chàng ngự lâm”...
Đọc Thêm

22/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Dòng tiền rút ra trước tiền quay lại đã giúp thị trường đầu năm thuận lợi và đà tăng có thể...
Đọc Thêm

18/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu MSCI đã công bố review kì tháng 2/2021 với việc GVR được thêm vào MSCI FM Index, tương tự MSCI FM 100...
Đọc Thêm

17/02/2021