Nhận định thị trường

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 18/02-22/02/2019 – Truy tìm cơ hội khi điều chỉnh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 18/02-22/02/2019 – Truy tìm cơ hội khi điều chỉnh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 18/02-22/02/2019 – Truy tìm cơ hội khi điều chỉnh Năm mới đầy khởi sắc. Sự bất ngờ trong diễn biến của thị trường...
Đọc Thêm

17/02/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/02/2019 – Điều chỉnh

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/02/2019 – Điều chỉnh

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/02/2019 – Điều chỉnh Ý chí to lớn vẫn đang dẫn dắt thị trường. Rõ ràng nhìn lại mức tăng giá nhóm cổ phiếu...
Đọc Thêm

14/02/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/02/2019 – Thị trường sẽ phân hoá rõ hơn tại 95x

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/02/2019 – Thị trường sẽ phân hoá rõ hơn tại 95x

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/02/2019 – Thị trường sẽ phân hoá rõ hơn tại 95x Thiết lập thêm những chuẩn mực giao dịch. Những sự tích cực...
Đọc Thêm

13/02/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/02/2019 – CỔ PHIẾU RUNG LẮC GIỮ NHỊP THỊ TRƯỜNG

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/02/2019 – CỔ PHIẾU RUNG LẮC GIỮ NHỊP THỊ TRƯỜNG

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/02/2019 – Cổ phiếu rung lắc giữ nhịp thị trường Lực cầu giá cao vượt trội. Vnindex có phiên thứ 2 tăng điểm...
Đọc Thêm

13/02/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/02/2019 – ĐỘNG LƯỢNG ĐỦ ĐỂ DUY TRÌ CHO NHỊP TĂNG GIÁ

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/02/2019 – ĐỘNG LƯỢNG ĐỦ ĐỂ DUY TRÌ CHO NHỊP TĂNG GIÁ

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/02/2019 – Động lượng đủ duy trì cho nhịp tăng giá Tăng điểm tốt. Đó là điều mô tả trực quan cho phiên giao...
Đọc Thêm

11/02/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 11/02 – 15/02/2019 – UPCOM ĐIỂM ĐẾN CỦA DÒNG TIỀN

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 11/02 – 15/02/2019 – UPCOM ĐIỂM ĐẾN CỦA DÒNG TIỀN

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 11/02 – 15/02/2019 – UPCOM ĐIỂM ĐẾN CỦA DÒNG TIỀN Sự trầm lắng của tuần giao dịch trước Tết âm lịch. Điểm...
Đọc Thêm

10/02/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/01/2019 – Chưa thể vượt qua Trendline giảm trung hạn

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/01/2019 – Chưa thể vượt qua Trendline giảm trung hạn

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/01/2019 – Chưa thể vượt qua Trendline giảm trung hạn HOSE và HNX với những diễn biến trái chiều. Trong khi HOSE chịu...
Đọc Thêm

01/02/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/01/2019 – Cầu lạ xuất hiện

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/01/2019 – Cầu lạ xuất hiện

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/01/2019 – Cầu lạ xuất hiện Đảo chiều ngoạn mục. Khi áp lực bán áp đảo suốt cả phiên sáng và lấn át sang...
Đọc Thêm

29/01/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/01/2018 –  Xu hướng đi ngang chủ đạo

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/01/2018 – Xu hướng đi ngang chủ đạo

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/01/2018 – Xu hướng đi ngang chủ đạo Biên độ dao động thu hẹp dần. Thống kê nửa tháng gần đây, Vnindex có sự...
Đọc Thêm

28/01/2019