Nhận định thị trường

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Những ngày cuối tháng 3 này, nhà đầu tư có thể chờ đợi thông tin từ báo cáo đánh giá phân loại...
Đọc Thêm

27/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Nhận định cơ bản chuyên sâu Thông tin tốt từ sự kích thích kinh tế mạnh tay của Mỹ đang giúp nhà đầu tư lạc quan hơn về thời gian...
Đọc Thêm

26/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Nhận định cơ bản chuyên sâu Trong tháng 2 và tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 400 triệu usd, đây là mức rút ròng kỉ...
Đọc Thêm

25/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Có đến 65% GDP toàn cầu đang trải qua sự gián đoạn do việc kiểm dịch đối với cuộc sống hàng...
Đọc Thêm

24/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/03/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Trong ngày review ETF cuối tuần trước, VNM ETF đã đồng thời rút thêm 900k chứng chỉ quỹ (~10tr usd) dẫn...
Đọc Thêm

23/03/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường có thể hồi phục vào tuần sau khi mà ủy ban trung ương chuẩn bị họp để đưa ra các...
Đọc Thêm

28/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường đã phản ứng mạnh sau khi diễn biến dịch nCov ở Hàn Quốc phức tạp hơn. Tính tới nay,...
Đọc Thêm

25/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Áp lực gia tăng vào đầu tuần khi diễn biến dịch nCov trên thế giới phức tạp hơn. Thách thức của...
Đọc Thêm

24/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/02/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/02/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Theo thông tin chúng tôi nhận được thì quỹ Diamond có thể kịp được chấp thuận hoạt động trong...
Đọc Thêm

18/02/2020