Nhận định thị trường

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định chung Rạng sáng ngày 15/6 V.N.M ETF đã công bố kết quả review quý 2/2019 như sau: Thêm mới : POW và UTI INC/KOREA (Hàn Quốc) Loại...
Đọc Thêm

17/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Các tín hiệu thị trường vẫn khá yếu và không có nhiều cơ hội để giao dịch ngắn hạn. Các...
Đọc Thêm

14/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Các dấu hiệu vĩ mô cho thấy đang ủng hộ một đợt hồi phục nhẹ của thị trường trong tháng 6....
Đọc Thêm

12/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Tâm lý nhà đầu tư cải thiện giúp thị trường có thể tiếp tục hồi phục dần lên 980...
Đọc Thêm

10/06/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 06/06/2019

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 06/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Hôm nay MSCI sẽ ra bản đánh giá khả năng tiếp cận của các quốc gia, trong bản đánh giá này...
Đọc Thêm

06/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/06/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Dòng tiền từ ETF vẫn diễn biến tích cực khi ETF VNM tiếp tục huy động được thêm tiền...
Đọc Thêm

05/06/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/05/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường chứng khoán có thể chuyển biến rủi ro hơn khi Mỹ vừa thêm Singapore, Malaysia and...
Đọc Thêm

30/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28/05/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Các hợp đồng phái sinh vẫn đang giữ khoảng cách cao hơn chỉ số cơ sở Vn30 cho thấy rủi ro ngắn...
Đọc Thêm

28/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/05/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/05/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Chỉ số phái sinh tăng cao hơn chỉ số cơ sở cho thấy sự kì vọng của nhà đầu tư vào một đợt...
Đọc Thêm

21/05/2019