Phân tích doanh nghiệp

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/05/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/05/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Kết quả review MSCI kì tháng 5/2021 MSCI đã thêm mới 2 cổ phiếu Việt Nam là SHB và THD (ThaiHoldings) vào...
Đọc Thêm

13/05/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/01/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/01/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Không chỉ thị trường VN mà các thị trường chứng khoán thế giới cũng bắt đầu có dấu hiệu suy...
Đọc Thêm

29/01/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/12/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/12/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường bắt đầu bước sang tháng 12, áp lực điều chỉnh đang lớn dần, nguyên nhân 1 phần do...
Đọc Thêm

01/12/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Áp lực điều chỉnh để củng cố xu hướng vẫn tiếp tục gia tăng hơn vào cuối tuần khi kết quả...
Đọc Thêm

22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thanh khoản cải thiện nhiều trong các phiên gần đây cùng với biên độ biến động tăng lên, điều...
Đọc Thêm

12/05/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Kết quả phân loại thị trường Quốc gia của FTSE sẽ tác động phần nào đến phiên giao dịch...
Đọc Thêm

27/09/2019

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi nâng giá mục tiêu thêm 3,3% cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) do định giá RNAV (giá...
Đọc Thêm

22/08/2019

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

• Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng...
Đọc Thêm

22/08/2019

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Phú Tài (PTB) đồng thời giữ nguyên giá mục tiêu với việc điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp...
Đọc Thêm

20/08/2019