Phân tích doanh nghiệp

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi nâng giá mục tiêu thêm 3,3% cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) do định giá RNAV (giá...
Đọc Thêm

22/08/2019

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

• Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng...
Đọc Thêm

22/08/2019

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Phú Tài (PTB) đồng thời giữ nguyên giá mục tiêu với việc điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp...
Đọc Thêm

20/08/2019

VEA – Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao

VEA – Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) công bố KQLN quý 2 khả quan với LNST sau lợi ích CĐTS tăng 8% so với cùng kỳ sau khi tăng mạnh 23% trong...
Đọc Thêm

12/08/2019

TCB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

TCB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

Việc tăng vốn nhanh vào năm 2018 đã khiến ROAE của TCB giảm về mức dưới 20% và đẩy CAR lên mức cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngân hàng khác (13,97%), tuy nhiên...
Đọc Thêm

12/08/2019

REE – KQKD quý 2/2019 thấp

REE – KQKD quý 2/2019 thấp

• CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã công bố KQLN quý 2/2019 với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng...
Đọc Thêm

07/08/2019

SAB – Biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện

SAB – Biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện

• Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB) vừa công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2019 tích cực với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái còn...
Đọc Thêm

07/08/2019

SSI – LNST giảm từ mức cao, môi giới tiếp tục yếu

SSI – LNST giảm từ mức cao, môi giới tiếp tục yếu

Công ty mẹ CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thu nhập từ hoạt động đạt 576,1 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm...
Đọc Thêm

02/08/2019

DPM – KQKD 6 tháng 2019 kém tích cực do chi phí đầu vào tăng mạnh

DPM – KQKD 6 tháng 2019 kém tích cực do chi phí đầu vào tăng mạnh

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã công bố KQKD 6 tháng 2019 trong đó doanh thu thuần giảm 26,7% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 79,7% YoY. Chúng tôi ước...
Đọc Thêm

02/08/2019