Phân tích doanh nghiệp

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/12/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/12/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thị trường bắt đầu bước sang tháng 12, áp lực điều chỉnh đang lớn dần, nguyên nhân 1 phần do...
Đọc Thêm

01/12/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22/10/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Áp lực điều chỉnh để củng cố xu hướng vẫn tiếp tục gia tăng hơn vào cuối tuần khi kết quả...
Đọc Thêm

22/10/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2020

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Thanh khoản cải thiện nhiều trong các phiên gần đây cùng với biên độ biến động tăng lên, điều...
Đọc Thêm

12/05/2020

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2019

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/09/2019

Chào buổi sáng từ Big Money Team Nhận định cơ bản chuyên sâu Kết quả phân loại thị trường Quốc gia của FTSE sẽ tác động phần nào đến phiên giao dịch...
Đọc Thêm

27/09/2019

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

PVD – Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi nâng giá mục tiêu thêm 3,3% cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) do định giá RNAV (giá...
Đọc Thêm

22/08/2019

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

HT1 – Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

• Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng...
Đọc Thêm

22/08/2019

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

PTB – Nhìn chung diễn biến theo hướng tích cực

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Phú Tài (PTB) đồng thời giữ nguyên giá mục tiêu với việc điều chỉnh tăng giả định biên lợi nhuận gộp...
Đọc Thêm

20/08/2019

VEA – Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao

VEA – Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) công bố KQLN quý 2 khả quan với LNST sau lợi ích CĐTS tăng 8% so với cùng kỳ sau khi tăng mạnh 23% trong...
Đọc Thêm

12/08/2019

TCB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

TCB – Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2019

Việc tăng vốn nhanh vào năm 2018 đã khiến ROAE của TCB giảm về mức dưới 20% và đẩy CAR lên mức cao hơn nhiều so với mặt bằng các ngân hàng khác (13,97%), tuy nhiên...
Đọc Thêm

12/08/2019