Thẻ: FMC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 11/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN FMC ANV VHC IDI DPG

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 11/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN FMC ANV VHC IDI DPG

  ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 11/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN FMC ANV VHC IDI DPG HVN – TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP (UPCOM) VN xác lập sự suy yếu khi giảm khỏi vùng hỗ trợ 40-41 sau khi giảm khỏi kênh tăng trung hạn...
Đọc Thêm

FMC – Cập nhật ĐHCĐ 2019

FMC – Cập nhật ĐHCĐ 2019

2018 là năm kinh doanh thành công nhất của FMC khi Công ty ghi nhận kim ngạch xuất khẩu ở mức 164 triệu USD. Doanh thu thuần đạt 3.807 tỷ đồng (+8,8% YoY) và LNTT đạt 194 tỷ đồng (+71,3% YoY). Năm 2017 giá tôm tăng tốt đã kích thích nông dân các...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 05/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VCS BMI BCC PVI GVR HT1 FMC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 05/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VCS BMI BCC PVI GVR HT1 FMC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 05/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VCS BMI BCC PVI GVR HT1 FMC VCS – CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE (HNX) VCS tăng mạnh với thanh khoản đột biến đã củng cố xu hướng phục hồi trung hạn của giá từ ngưỡng hỗ trợ...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/01/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN KBC VPB CTD FMC MPC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/01/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN KBC VPB CTD FMC MPC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/01/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU HVN KBC VPB CTD FMC MPC HVN – TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP (UPCOM) HVN duy trì trạng thái tích cực của xu hướng tăng sau khi kiểm định thành công MA200 giá 35.5 cho...
Đọc Thêm

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 13.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 13.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 13.12.2018 DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN STT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH 1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76% 2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.6 6.56% 3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.55 6.77% 4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.3 -1.14% 5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 12.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 12.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 12.12.2018 DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN STT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH 1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38.4 11.76% 2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.2 5.02% 3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.4 5.81% 4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.2 -2.86% 5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.8 -2.43% Cổ...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 21/11/2018: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VIC DPM TDH PHR FMC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 21/11/2018: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VIC DPM TDH PHR FMC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 21/11/2018: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VIC DPM TDH PHR FMC VIC – TẬP ĐOÀN VINGROUP – CTCP (HOSE) VIC hồi mạnh lại trong vùng 90-95 cho thấy người mua vẫn giữ được vị thế của mình ở vùng giá hiện tại. Tuy nhiên...
Đọc Thêm

FMC – Lợi nhuận tăng nhờ mở rộng vùng nuôi và xuất khẩu tốt

FMC – Lợi nhuận tăng nhờ mở rộng vùng nuôi và xuất khẩu tốt

• CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) là một doanh nghiệp xuất khẩu tôm nhỏ với doanh thu xuất khẩu năm 2017 đạt 136 triệu USD, trong đó 88% doanh thu đến từ xuất khẩu tôm sang Châu Âu, Mỹ, và Nhật Bản. • Công ty dự kiến sẽ từng bước tăng tỷ...
Đọc Thêm

Đồ thị kỹ thuật – 14/11/2018: Cập nhật danh mục cổ phiếu TCM GMD LDG IDI PHR HDB FMC

Đồ thị kỹ thuật – 14/11/2018: Cập nhật danh mục cổ phiếu TCM GMD LDG IDI PHR HDB FMC

Đồ thị kỹ thuật – 14/11/2018: Cập nhật danh mục cổ phiếu TCM GMD LDG IDI PHR HDB FMC TCM – CTCP DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (HOSE) TCM xác lập mẫu hình “cờ chữ nhật” sau khi kiểm định thành công hỗ trợ...
Đọc Thêm