Thẻ: SSIAM

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 12.04.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 12.04.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 12.04.2019 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 12/04/2019NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn18.091,98(Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 05.04.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 05.04.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 05.04.2019 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 05/04/2019NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn18.373,20(Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 29.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 29.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 29.03.2019 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 29/03/2019NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn18.313,68(Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 22.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 22.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 22.03.2019 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 22/03/2019NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn18.374,02 (Theo tuần) Từ đầu tháng Từ...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 15.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 15.03.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 15.03.2019 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 15/03/2019NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn18.702,81(Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 01. 03. 2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 01. 03. 2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 01. 03. 2019   Thế giới: Thị trường tài chính thế giới tập trung sự chú ý vào diễn biến cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung nhằm tháo nút thắt cuộc chiến tranh thương mại này. Theo thông...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019

Bản tin tuần quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019Thế giới: Thị trường chứng khoán Mỹ đã có những diễn biến rất tiêu cực trong tháng 12/2018 – tháng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái năm 1930. Kết quả là, năm 2018 đã trở thành...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018

Bản tin tuần quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018Thế giới: Chứng khoán Mỹ đã trƧi qua một trong những tháng 12 khốc liệt nhất trong nhiều năm qua với mức giƧm cƧ tháng chỉ còn thua mỗi tháng 12/1931 – thời kỳ đƥi suy thoái kinh tế hồi đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 21.12.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 21.12.2018

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 20/12/2018NAV/CCQ Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn17.324,83(Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* SSI-SCA –4,04%  -2,14%  -12,58% 73,25%VN-Index -4,37%  -0,79%   -6,60% 51,95%*...
Đọc Thêm