Thẻ: SSIAM

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019

Bản tin tuần quỹ mở SSIAM ngày 04.01.2019 Thế giới: Thị trường chứng khoán Mỹ đã có những diễn biến rất tiêu cực trong tháng 12/2018 – tháng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái năm 1930. Kết quả là, năm 2018 đã trở thành...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018

Bản tin tuần quỹ mở SSIAM ngày 28.12.2018 Thế giới: Chứng khoán Mỹ đã trƧi qua một trong những tháng 12 khốc liệt nhất trong nhiều năm qua với mức giƧm cƧ tháng chỉ còn thua mỗi tháng 12/1931 – thời kỳ đƥi suy thoái kinh tế hồi đầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 21.12.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 21.12.2018

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 20/12/2018 NAV/CCQ  Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn 17.324,83 (Theo tuần) Từ đầu tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập*  SSI-SCA –4,04%  -2,14%  -12,58% 73,25% VN-Index -4,37%  -0,79%   -6,60% 51,95% *...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 14.12.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 14.12.2018

Bản tin tuần quỹ mở SSIAM ngày 14.12.2018 Thế giới: Sau những hưng phấn bước đầu từ cam kết của 2 lãnh đạo Mỹ – Trung về kế hoạch đình chiến thương mại trong thời gian 90 ngày tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ, căng thẳng giữa...
Đọc Thêm

Cập nhật  SSI Prestige tính đến ngày 30.11.2018

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 30.11.2018

Danh mục khách hàng SSI Prestige triển khai từ năm 2013 Hiệu quả đầu tư (%) Từ 07/2013- 07/2014 Từ 07/2014- 07/2015 Từ 07/2015- 07/2016 Từ 07/2016- 07/2017 Từ 07/2017- 07/2018 Từ 07/2018- 11/2018 Từ khi hoạt động Danh mục SSI Prestige 30,9% 19,4% 36,2% 35,9% -1,4% -7% 165,1% VN-Index 19,3% 7,1% 3,4% 17,9% 22,06% -3,56% 80,0%  *...
Đọc Thêm

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 31.10.2018

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 31.10.2018

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ  Danh mục khách hàng triển khai từ năm 2013 Hiệu quả đầu tư (%) Từ 07/2013- 07/2014 Từ 07/2014- 07/2015 Từ 07/2015- 07/2016 Từ 07/2016- 07/2017 Từ 07/2017- 07/2018 Từ 07/2018- 09/2018 Từ khi hoạt động Danh mục SSI Prestige 30,9% 19,4% 36,2% 35,9% -1,4% -5% 170,0% VN-Index 19,3% 7,1% 3,4% 17,9% 22,06% -4,79% 75,5%  *...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về SSIAM

Tìm hiểu về SSIAM

GIỚI THIỆU SSIAM Thành lập năm 2007, SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tại Việt Nam cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài. SSIAM cung cấp các sản phẩm đầu tư trên hầu hết các loại tài sản đáp ứng nhu cầu...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 30.11.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 30.11.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 30.11.2018 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 29/11/2018 NAV/CCQ  Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn   17.809,83 (Theo tuần) Từ đầu tháng Từ...
Đọc Thêm

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 23.11.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 23.11.2018

Bản tin tuần hoạt động quỹ mở SSIAM ngày 23.11.2018 CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ   QUỸ SSI-SCA: Giá Trị Tài Sản Ròng Tại Ngày Định Giá 22/11/2018 NAV/CCQ  Tăng/Giảm Lợi nhuận qua các giai đoạn   17.950,90 (Theo tuần) Từ đầu tháng Từ...
Đọc Thêm