Thẻ: VNM

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 25/06/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VPB VCB BMI BWE

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 25/06/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VPB VCB BMI BWE

VNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM tạo bộ nến “Bearish Engulfing” khi kiểm định lại hỗ trợ 126 cho thấy áp lực cung của vùng này còn khá lớn. Tuy nhiên thanh khoản giảm chưa cao nên có thể áp lực không khiến giá tiếp tục đà giảm...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM MWG HVN PTB VGI BMP SZC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM MWG HVN PTB VGI BMP SZC

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 17/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM MWG HVN PTB VGI BMP SZCVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM kiểm định tích cực ngưỡng kháng cự 135 với việc tăng giá đi kèm thanh khoản phục hồi mạnh sau 1 phiên điều chỉnh...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 15/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VGT REE SZC POW SDI

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 15/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VGT REE SZC POW SDI

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 15/05/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VGT REE SZC POW SDIVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM vượt mạnh kháng cự 135 với việc hoàn thành mẫu hình “2 đáy” đảo chiều ngắn hạn, giúp giá xác nhận kiểm định...
Đọc Thêm

VNM – Tìm lối đi cho bài toán tăng trưởng

VNM – Tìm lối đi cho bài toán tăng trưởng

Trải qua một năm nhiều thử thách với sự sụt giảm nhu cầu từ thị trường sữa trong nước, thị trường xuất khẩu chính Iraq tiếp tục đối mặt với những bất ổn địa chính trị cùng giá nguyên liệu sữa đầu vào tăng đã khiến VNM ghi...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 23/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HBC VHC VND AAA DGC TDH

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 23/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HBC VHC VND AAA DGC TDH

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 23/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HBC VHC VND AAA DGC TDHVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM giảm mạnh dưới ngưỡng MA200 với thanh khoản lớn cho thấy áp lực bán gia tăng do sự mất kiên nhẫn của người nắm...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 08/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HVN SBT FCN NLG REE AAA

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 08/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HVN SBT FCN NLG REE AAA

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 08/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM HVN SBT FCN NLG REE AAAVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM giảm mạnh với thanh khoản lớn được duy trì khi giá giảm từ đỉnh 152 về ngưỡng hỗ trợ vùng 136, cho thấy áp...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 01/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VRE PVI VHM DPG

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 01/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VRE PVI VHM DPG

  ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 01/04/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VRE PVI VHM DPGVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM điều chỉnh về tại giá 135 với thanh khoản ở mức lớn cho thấy áp lực cung còn lớn. Tuy nhiên sự chậm lại trong...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 07/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM PLX TCM TNG BTP HDG DLG

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 07/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM PLX TCM TNG BTP HDG DLG

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 07/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM PLX TCM TNG BTP HDG DLGVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)VNM phản hồi tích cực tại vùng hỗ trợ quanh 140 với việc hình thành nến dạng Hammer đảo chiều. Tuy nhiên thanh khoản...
Đọc Thêm

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 04/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VCB TCM TNG GAS PVS

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 04/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VCB TCM TNG GAS PVS

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT – 04/03/2019: CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU VNM VCB TCM TNG GAS PVSVNM – CTCP SỮA VIỆT NAM (HOSE)  VNM điều chỉnh mạnh từ vùng kháng cự dài hạn giá 152 cho thấy áp lực cung từ vùng giá này lớn. Tuy nhiên thanh khoản của...
Đọc Thêm