TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

bigmoneyvietnam - Ngày : 07/11/2018 09:28 - Lượt xem: 557

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

  Toàn thị trường HOSE HNX VN30 HNX30
Số công ty công bố 619 331 288 30 25
– Số DN báo lãi 551 309 242 30 24
– Số DN tăng lãi 283 178 105 21 10
– Số DN giảm lãi 246 119 127 9 13
– Số DN báo lỗ 68 22 46 0 1
– Số DN hoàn thành KH năm 109 71 38 11 3
Tổng lợi nhuận 9T2017 Tỷ VND                 123,674         112,559         11,115          69,748            7,145
Tổng lợi nhuận 9T2018 Tỷ VND                 157,793         144,773         13,021          83,691            8,898
% Tăng/(Giảm) 27.59% 28.62% 17.15% 19.99% 24.53%

 

Tính đến thời điểm này đã có 619/748 doanh nghiệp niêm yết công bố KQKD 9T2018, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế nhìn chung tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành BĐS, Ngân hàng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt là những ngành có tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017, chi tiết ở bảng sau:

  DT 9T2017 DT 9T2018 % tăng trưởng LNST 9T2017 LNST 9T2018 % tăng trưởng
Tài nguyên Cơ bản 27,713.4 33,939 22.5% 926.0 -170.5 n.a
Bất động sản 113,706.2 159,473 40.3% 10,278.0 22,753.9 121.4%
Truyền thông 2,669.8 3,488 30.6% 162.6 271.5 67.0%
Ngân hàng 13,167.6 14,190 7.8% 16,497.7 24,636.9 49.3%
Công nghệ Thông tin 9,348.5 9,738 4.2% 6,765.3 9,767.6 44.4%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt 88,367.2 105,157 19.0% 12,627.6 17,626.7 39.6%
Dịch vụ tài chính 11,926.5 18,954 58.9% 2,719.1 3,489.4 28.3%
Hóa chất 58,377.0 71,863 23.1% 4,875.8 5,770.3 18.3%
Xây dựng và Vật liệu 321,252.4 349,176 8.7% 17,626.9 19,877.4 12.8%
Hàng cá nhân & Gia dụng 24,550.1 27,499 12.0% 1,521.6 1,693.1 11.3%
Thực phẩm và đồ uống 214,386.3 255,576 19.2% 28,681.8 31,345.6 9.3%
Bán lẻ 32,135.2 38,287 19.1% 7,911.2 8,426.7 6.5%
Du lịch và Giải trí 7,370.5 7,007 -4.9% 819.1 871.5 6.4%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 90,540.9 114,613 26.6% 7,417.4 7,354.0 -0.9%
Ô tô và phụ tùng 26,526.0 24,262 -8.5% 810.6 803.0 -0.9%
Y tế 25,644.5 27,712 8.1% 1,611.9 1,359.0 -15.7%
Bảo hiểm 0.0 0 n.a 1,941.4 1,570.2 -19.1%
Dầu khí 16,376.7 17,297 5.6% 480.4 347.1 -27.7%
Tổng 1,084,058.8 1,278,231.0 17.9% 123,674.4 157,793.4 27.6%

 

Tỷ trọng DN báo lãi/lỗ % YoY LNST theo quý trong năm 2018
                                                                             LN và tăng trưởng LN các nhóm ngành trong 9T2018

 

Xét riêng trong quý 3/2018, chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng có phần thấp hơn so với 2 quý trước đó, chỉ đạt +23,8% yoy trong khi quý 1 và quý 2 đạt mức tương ứng lần lượt là +32% yoy và +27% yoy. Nguyên nhân chủ yếu do:

Ngành ngân hàng – chiếm 34% LNST toàn thị trường, có tốc độ tăng trưởng chậm lại đáng kể trong quý 3/2018 chỉ đạt 16,6% yoy, từ mức tăng trưởng 55,5% yoy của quý 1 và 51,2% yoy của quý 2. Cụ thể từng doanh nghiệp như VPB (-26,1% yoy), HDB (-20,5% yoy), STB (-46,9% yoy) tăng trưởng âm so với cùng kỳ trong quý 3/2018, trong khi hai quý trước đều đạt tăng trưởng dương; LNST của TCB trong quý 3 chỉ tăng 20,7% yoy, thấp hơn hẳn so với mức tăng tương ứng 93,5% yoy và 86,7% yoy trong quý 1 và quý 2.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng kết quả kinh doanh quý 3 là thủy hải sản và dệt may. Hai nhóm ngành đã tạo bất ngờ cho thị trường nhờ tận dụng cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Cụ thể ở ngành dệt may, một số doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong quý 3/2018 như TDT (+253,3% yoy), STK (+162,8% yoy), EVE (+191,4% yoy), TCM (+85,3% yoy), TNG (+46,7% yoy); ở nhóm thủy hải sản với các doanh nghiệp như CMX (+739,4% yoy), VHC (+260,5% yoy) …

Tỷ trọng LNST của các ngành trong quý 3/2018
 

% YoY LNST theo quý các ngành trong năm 2018

 

% YoY LNST theo quý các ngân hàng niêm yết có KQKD

Xét riêng nhóm VN30, trong 9T2018, có 21 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ trong khi 9 doanh nghiệp còn lại có lợi nhuận sụt giảm. Tính chung lợi nhuận sau thuế cả nhóm trong 9T2018 đạt 83.691 tỷ đồng, tăng 19,9% yoy. Xét riêng quý 3/2018, tốc độ tăng trưởng thấp hơn hẳn so với 2 quý trước đó, chỉ đạt +15,5% yoy trong khi quý 1 tăng trưởng 23,1% yoy (nhờ LN bất thường của GMD) và quý 2 tăng trưởng +21,4% yoy (nhờ LN bất thường của MSN). Nếu loại bỏ lợi nhuận của MSN và GMD trong cả 3 quý, tốc độ tăng lợi nhuận của nhóm ổn định (Q1: +15,07%; Q2: +11,6% và Q3: 16,3%).

% YoY LNST theo quý trong năm 2018 của nhóm VN30 và HNX30 % YoY LNST theo quý trong năm 2018 của nhóm VN30 và HNX30 đã loại MSN và GMD

(Nguồn: SSI)

Tin Liên Quan

[contact-form-7 404 "Not Found"]