TPB – Gia tăng quy mô trên nhiều mảng kinh doanh

bigmoneyvietnam - Ngày : 15/05/2019 09:25 - Lượt xem: 239

• Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) diễn ra ngày 23/04/2019, với chương trình bao gồm trình cổ đông thông qua các nội dung sau (1) thành lập công ty TNHH quản lý tài sản (TP Bank AMC), (2) mua lại 100% cổ phần của một công ty tài chính và (3) bàn thảo kế hoạch tăng vốn trong năm 2019.

• Ban lãnh đạo đặt kế hoạch đầy thách thức năm 2019 với LNTT đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+42% YoY), tăng trưởng tín dụng 20% (khá bất thường khi một ngân hàng đặt kế hoạch cao hơn hạn mức tín dụng ban đầu 13% được nêu trong tài liệu ĐHCĐ), tổng tăng trưởng tài sản đạt 16%, tổng tăng trưởng huy động đạt 20%, vốn điều lệ tăng lên là 10 nghìn tỷ đồng (+17%) và tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới mức 1,5%.

• Đại hội không trình lên kế hoạch chia cổ tức năm 2018. Thay vào đó, phần lớn thu nhập giữ lại sẽ được tận dụng cho thương vụ mua bán công ty tài chính và thành lập công ty AMC như đã đề cập ở trên.

• Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho TPB với giá mục tiêu 25.100 đồng/CP.

Ban lãnh đạo kỳ vọng hạn mức tín dụng được NHNN cấp thêm vào khoảng 7-12% vào cuối năm 2019 do tuân thủ sớm Basel II. Hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu được cấp cho TPB là 13%, trong đó TPB đã sử dụng hết 11,2% vào cuối quý 1/2019. Mức hạn mức khiêm tốn này được kỳ vọng sẽ được nới thêm bởi NHNN và sẽ nâng tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp là 20%-25% trong năm 2019 cho TPB.

Tiến thêm một bước tham gia vào mảng cho vay tài chính tiêu dùng khi cổ đông thông qua việc ủy quyền thực thi cho HĐQT. Chủ tịch HĐQT từ chối công bố mục tiêu cho việc mua lại khi việc thương thảo đang diễn ra, nhưng cho biết có một số công ty tài chính tiêu dụng đang quan tâm tới thương vụ này. Chúng tôi lưu ý rằng Công ty TNHH Tài chính Bưu điện là một đối tượng được thực hiện M&A vào tháng 6/2018; có khả năng lớn TPB là một trong những người mua tiềm năng vào thời điểm đó nhưng đã không thành công. ĐHCĐ một lần nữa đề xuất kế hoạch thành lập công ty quản lý tài sản sau nỗ lực ban đầu thất bại vào năm 2011. Kế hoạch này đã không được NHNN thông qua vào năm 2011 do cơ cấu tài chính không thuận lợi và quy mô hạn chế của ngân hàng vào thời điểm đó. Ban lãnh đạo kỳ vọng việc thành lập TPB AMC sẽ giúp tăng tốc quá trình xử lý TSĐB cũng như thu hồi nợ đã xử lý tương ứng với Nghị quyết 42/2017/QH14. Ngoài ra, khi thành lập AMC, TPB có thể gia nhập VAMC và DATC trong thị trường mua bán nợ. CAR theo basel II duy trì ở mức 9,86% và quy định nghiêm ngặt hơn về thanh khoản được đề cập trong TT41/2016/TT-NHNN đòi hỏi TPB cần phải tăng thêm vốn. ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch tăng vốn 2019 bao gồm 2 phương pháp:

• Phát hành 100 triệu cổ phiếu (tương ứng với khoảng 11,67% lượng cố phiếu trước phát hành) thông qua phát hành riêng lẻ cho tối đa 100 NĐT trong nước và nước ngoài. Giá phát hành sẽ không thấp hơn giá đóng cửa của ngày chốt danh sách trong ĐHCĐ lần này.

• Phát hành 200 triệu USD nợ thứ cấp trên sàn GDCK Singapore.

Ban lãnh đạo tự tin về câu hỏi liệu TPB có khả năng hoàn thành kế hoạch LNTT. Bỏ qua quan ngại về khả năng liệu TPB có được cấp thêm hạn mức tín dụng mới cho năm 2019, ban lãnh đạo tin rằng mục tiêu kinh doanh chính sẽ là tạo ra lợi nhuận từ nhiều hơn 1 mảng kinh doanh từ 1 khách hàng, cho phép ngân hàng giảm phụ thuộc vào thu nhập từ lãi đơn thuần nhưng thay vào đó là lãi từ các mảng khác như thu nhập phí. Tỷ trọng thu nhập phí đã gia tăng đáng kể từ 12-22% trong tổng thu nhập từ HĐKD tring giai đoạn 2017-2018, được kỳ vọng là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính cho các ngân hàng trong các năm tiếp theo.

Chi phí CNTT gia tăng và sẽ tiếp tục là sự tập trung dài hạn. Trong năm 2018, TPB đã đầu tư 1 nghìn tỷ đồng vào hạ tầng CNTT. Chi phí đầu tư vào CNTT sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể với kế hoạch mở thêm 100 “ngân hàng trực tuyến” Live Banks, đưa tổng số máy lên 200 vào cuối năm 2019.

(Nguồn: VCSC)

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps